20100308

beckmans öppethus

klockan sex ska jag pysa iväg på öppethus på beckmans. antar att det är form som kanske kan vara intressant. även om det är textil jag känner för mest just nu. kanske för att det är vad jag sysslar med dagarna i ända. jag vill koppla samman det textila med inredning, och komma så långt bort från mode som möjligt.
nu ska jag äta min frukost och pysa iväg till närmaste konstnärshandel och köpa specialtejp och en extra kartong för ett sista försök att få till allt med konstfacksproverna. önska mig lycka till!

No comments: