20101025

lara melchior

min besatthet av smycken slutar inte, och jag skulle inte tacka nej
till lara melchiors smycken som jag hittade via garance doré.
paris någon? 

No comments: