20110208

bowl

av mig, 1999, enskede fältets skola. jag hade känsla för material redan då.

No comments: